Szczegóły

Tytuł artykułu

„Dama w opałach” i „rycerz bez trwogi” – stereotypy genderowe w dyskursie biomedycznym i bioetycznym

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

stereotypy genderowe ; pasywność ; altruizm ; „natura kobieca” ; dyskurs biomedyczny

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

177-185

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×