Szczegóły

Tytuł artykułu

Neoplatońskie inspiracje praktycyzmu krakowskiego

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

praktycyzm krakowski ; neoplatonizm ; koncepcja działania ; historia filozofii średniowiecznej

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

425-435

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-1493
×