Szczegóły

Tytuł artykułu

Filozofia w nauce i nauka w filozofii. Kilka uwag w świetle myśli Stanisława Lema

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

epistemologia ; filozofia ; nauka ; matematyzowalność świata ; technologia ; K. Gödel ; S. Lem ; M. Heller ; J. Woleński

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

539-552

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-1493

Źródło

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria; 2016; No 2; 539-552
×