Details

Title

Czy Agata Bielik-Robson jest potrzebna literaturoznawcom?(Agata Bielik-Robson, Cienie pod czerwoną skałą. Eseje o literaturze)

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2016

Numer

No 6

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identifier

ISSN 0035-9602
×