Szczegóły

Tytuł artykułu

Nawiedzenie – i uwiedzenie (Jakub Momro, Widmontologie nowoczesności. Genezy

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2016

Numer

No 6

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identyfikator

ISSN 0035-9602

Źródło

Ruch Literacki; 2016; No 6
×