Szczegóły

Tytuł artykułu

Italian Translations of Two Poems by Cyprian Kamil Norwid

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2017

Numer

No 1 (340)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2017

Identyfikator

DOI: 10.1515/ruch-2017-0012 ; ISSN 0035-9602

Źródło

Ruch Literacki; 2017; No 1 (340)
×