Szczegóły

Tytuł artykułu

Menilite hornstone sources and processing site at Cisna in High Bieszczady Mountains

Tytuł czasopisma

Acta Archaeologica Carpathica

Rocznik

No LI

Autorzy

Słowa kluczowe

Polish High Bieszczady Mts. ; menilite hornstone ; processing site ; Late Neolithic ; Bronze Age

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch Commission of Archaeology

Data

2017

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0001-5229

Źródło

Acta Archaeologica Carpathica; No LI
×