Szczegóły

Tytuł artykułu

MIASTA W POLITYCE REGIONALNEJ POLSKI W LATACH 2007-2013

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 171

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2016; No 171
×