Szczegóły

Tytuł artykułu

Sezonowość krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w obiektach agroturystycznych w Polsce

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 172

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×