Szczegóły

Tytuł artykułu

Monitoring jakości usług publicznychnarzędziem podnoszenia jakości życia na obszarach wiejskich

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 173

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2016; No 173
×