Szczegóły

Tytuł artykułu

Polityka państwa wobec osób starszych na rynku pracy

Tytuł czasopisma

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 34

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identyfikator

ISSN 1640–1808

Źródło

Problemy Polityki Społecznej; No 34
×