Szczegóły

Tytuł artykułu

Wstępowanie w związek małżeński w pierwszych dekadach PRLw świetle wybranych wypowiedzi autobiograficznych

Tytuł czasopisma

Studia Historyczne

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Krakowie

Identyfikator

ISSN 0025-1429

Źródło

Studia Historyczne; 2015; No 4
×