Szczegóły

Tytuł artykułu

Behavioural Interventions in Regional Policy. Motivating Enterpreneurs to Use Support Instruments for Innovation

Tytuł czasopisma

Studia Regionalia

Rocznik

2016

Numer

vol. 48

Autorzy

Słowa kluczowe

behavioural economics ; behavioural interventions ; entrepreneurship ; innovation ; regional policy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

7-24

Wydawca

Polish Academy of Sciences – Committee for Spatial Economy and Regional Planning and European Regional Science Association (ERSA) Polish Section

Data

2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-3375
×