Szczegóły

Tytuł artykułu

Parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu – nowerozwiązania prawne

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 261

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493
×