Szczegóły

Tytuł artykułu

Dywersyfikacja rolnictwa w Polsce

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 262

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2016; No 262
×