Details

Title

Rozwój infrastruktury technicznej i dostępnośćkomunikacyjna a wielofunkcyjność gospodarki obszarów wiejskich– na przykładzie woj. małopolskiego

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2016

Issue

No 262

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2016; No 262
×