Details

Title

Poziom życia ludności na obszarach wiejskich Polski Wschodniej w latach 2004 i 2015

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2016

Issue

No 263

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493

Source

Biuletyn KPZK; 2016; No 263
×