Szczegóły

Tytuł artykułu

Strukturalny wymiar nierówności społecznychna obszarach wiejskich woj. świętokrzyskiego

Tytuł czasopisma

Biuletyn KPZK

Rocznik

2016

Numer

No 263

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3493

Źródło

Biuletyn KPZK; 2016; No 263
×