Details

Title

Analizy krajobrazowe w diagnostyce przestrzenina potrzeby rewitalizacji

Journal title

Biuletyn KPZK

Yearbook

2016

Numer

No 264

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3493
×