Szczegóły

Tytuł artykułu

Rational distribution of excess regenerative energy in electric transport systems on the basis of fuzzy logic application

Tytuł czasopisma

Archives of Transport

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Transport Design

Identyfikator

ISSN 0866-9546
×