Szczegóły

Tytuł artykułu

„Pierwsza repatriacja”. Powroty i przyjazdy osiedleńczedo Polski ze Wschodu po I wojnie światowej

Tytuł czasopisma

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Identyfikator

ISSN 0137-303X
×