Details

Title

Tradycja stroju i promocja kultury. Badania studentów Białegostokuwobec obecności muzułmanów w przestrzeni publicznej

Journal title

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Yearbook

2017

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Identifier

ISSN 0137-303X

Source

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny; 2017; No 2
×