Details

Title

Michał Kondratiuk, NAZWY GEOGRAFICZNE I OSOBOWE BIAŁOSTOCCZYZNY, red. naukowy Alina Filinowicz, Białystok:„Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego”, 2016, ss. 799

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2017

Volume

vol. LXVI

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0037-6744
×