Szczegóły

Tytuł artykułu

Content of ascorbic acid in common cowslip (Primula veris L.) compared to common foodplants and orange juices

Tytuł czasopisma

Acta Biologica Cracoviensia s. Botanica

Rocznik

2017

Wolumin

vol. 59

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

ascorbic acid ; vitamin C ; Primula veris ; culinary herbs ; orange juice ; Estonia

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Biological Commission of the Polish Academy of Sciences – Cracow Branch

Data

2017.06.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.1515/abcsb-2016-0020 ; ISSN 0001-5296 ; eISSN 1898-0295
×