Szczegóły

Tytuł artykułu

Jeszcze o procedurze wyboru metody porządkowania liniowego

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

normowanie cech ; wybór metody ; porządkowanie liniowe ; ranking

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.)

Data

2017.06.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0033-2372
×