Details

Title

Zastosowanie metod badań operacyjnych w ocenie efektywności mechanizmów selekcji w organizacjach charytatywnych

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2017

Numer

No 2

Authors

Keywords

pomoc charytatywna ; optymalizacja ; programowanie liniowe

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.)

Date

2017.06.30

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0033-2372
×