Szczegóły

Tytuł artykułu

Prasa Żydów polskich. Od przeszłoścido teraźniejszości, red. A. Karczewska,S.J. Żurek, Lublin 2016

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 1509-1074

Źródło

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2017; No 1
×