Szczegóły

Tytuł artykułu

Irena Homola-Skąpska (1929–2017)— badaczka dziejów prasy Galicji i Śląska Cieszyńskiego

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identyfikator

ISSN 1509-1074
×