Details

Title

Katarzyna Pokorna-Ignatowicz,Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza„Prasa–Książka–Ruch” w polskim systemie medialnym,Kraków 2016

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Yearbook

2017

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Identifier

ISSN 1509-1074

Source

Rocznik Historii Prasy Polskiej; 2017; No 2
×