Details

Title

O społecznej konstrukcji wiedzy na przykładzie tradycjieuropejskich badań nad technologią Ch. Freemana

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2017

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619
×