Details

Title

Recenzja: Jerzy Wilkin, Instytucjonalne i kulturowe podstawygospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Wydawnictwo NaukoweScholar, Warszawa 2016, ss. 262, ISBN 978-83-7383-800-0

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2017

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619

Source

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2017; No 1
×