Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzja: Jerzy Wilkin, Instytucjonalne i kulturowe podstawygospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii, Wydawnictwo NaukoweScholar, Warszawa 2016, ss. 262, ISBN 978-83-7383-800-0

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619

Źródło

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2017; No 1
×