Details

Title

Potrzeba i perspektywy badań naukoznawczych w świetle dynamicznego rozwoju nauki i technologii

Journal title

Zagadnienia Naukoznawstwa

Yearbook

2017

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identifier

ISSN 0044-1619

Source

Zagadnienia Naukoznawstwa; 2017; No 2
×