Szczegóły

Tytuł artykułu

Zamówienia na usługi badawczo-rozwojowe w świetle doświadczeń zagranicznych i krajowych

Tytuł czasopisma

Zagadnienia Naukoznawstwa

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Naukoznawstwa PAN

Identyfikator

ISSN 0044-1619
×