Szczegóły

Tytuł artykułu

PREDICTORS OF INSTRUMENTAL MOTIVATIONFOR MATHEMATICS IN PISA 2012. THE ROLE OF GENDER,SELF-CONCEPT, HELPLESSNESS, NEGATIVE EMOTIONS,WORRIES AND INTRINSIC MOTIVATION

Tytuł czasopisma

Psychological Studies

Rocznik

2017

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee of Psychology PAS ; Warsaw School of Social Sciences and Humanities

Identyfikator

ISSN 0081-685X

Źródło

Psychological Studies; 2017; No 2
×