Szczegóły

Tytuł artykułu

Marta Bogusławska-Tafelska. Ecolinguistics. Communication Processes at the Seamof Life. Frankfurt am Main: Peter Lang. 2016. 126 stron

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5911
×