Details

Title

O uwarunkowaniach resocjalizacji skazanych(recenzja z: A. Jaworska, Zasoby osobiste i społeczne skazanychw procesie oddziaływań penitencjarnych)

Journal title

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 36

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identifier

ISSN 1640–1808
×