Szczegóły

Tytuł artykułu

Polityka senioralna w Polsce — w poszukiwaniuinnowacyjnych rozwiązań? (recenzja z: E. Trafiałek, Innowacyjna politykasenioralna XXI wieku — między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnyma active ageing)

Tytuł czasopisma

Problemy Polityki Społecznej

Numer

No 36

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identyfikator

ISSN 1640–1808
×