Details

Title

Polityka aktywizacji w praktyce działania pola pomocowegoPowiatowego Urzędu Pracy. (Auto)etnograficzne studium krytyczne przypadku

Journal title

Problemy Polityki Społecznej

Issue

No 37

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identifier

ISSN 1640–1808

Source

Problemy Polityki Społecznej; No 37
×