Details

Title

Granica w świadomości i w rzeczywistości: dwa przykłady z nowychkrajów członkowskich Unii Europejskiej

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2017

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

Source

Studia Socjologiczne; 2017; No 1
×