Szczegóły

Tytuł artykułu

Discovering subjectivity: A subjective world of meanings in the stories of the twilight of life

Tytuł czasopisma

Polish Psychological Bulletin

Rocznik

2017

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Committee for Psychological Science PAS

Data

2017

Identyfikator

DOI: 10.1515/ppb-2017-0007 ; ISSN 0079-2993

Źródło

Polish Psychological Bulletin; 2017; No 1

Referencje

Gergen (2011), Narrative tensions : Perilous and productive Narrative, Inquiry, 20, 374, doi.org/10.1075/ni.21.2.17ger
×