Szczegóły

Tytuł artykułu

Ciemna strona miasta portowego. Kuplerstwo i sutenerstwo jako nieodłączny element prostytucji (lata sześćdziesiąte)

Tytuł czasopisma

Roczniki Socjologii Morskiej

Rocznik

2016

Numer

No XXV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences - The Gdansk Branch Comission of Marine Sociology

Identyfikator

ISSN 0860-6552

Źródło

Roczniki Socjologii Morskiej; 2016; No XXV
×