Szczegóły

Tytuł artykułu

Theoretical Studies of Nonlinear Generation Efficiency in a Bubble Layer

Tytuł czasopisma

Archives of Acoustics

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 37

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

nonlinear acoustics ; bubble layer ; transmitted and reflected waves

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

287-294

Wydawca

Committee on Acoustics PAS, PAS Institute of Fundamental Technological Research, Polish Acoustical Society

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10168-012-0037-0 ; ISSN 0137-5075 ; eISSN 2300-262X

Źródło

Archives of Acoustics; 2012; vol. 37; No 3; 287-294
×