Szczegóły

Tytuł artykułu

Sound Diffusers with Fabric Covering

Tytuł czasopisma

Archives of Acoustics

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 37

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

scattering ; fabric covering ; Schroeder diffusers ; absorption

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

317-322

Wydawca

Polish Academy of Sciences, Institute of Fundamental Technological Research, Committee on Acoustics

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10168-012-0040-5 ; ISSN 0137-5075 ; eISSN 2300-262X

Źródło

Archives of Acoustics; 2012; vol. 37; No 3; 317-322
×