Details

Title

Adjustment Processes on the Market with Countable Number of Agents and Commodities

Journal title

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Yearbook

2017

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.)

Identifier

ISSN 0033-2372

Source

Przegląd Statystyczny/Statistical Review; 2017; No 3
×