Szczegóły

Tytuł artykułu

Quasi-Hierarchical Approach to Discrete Multiobjective Stochastic Dynamic Programming

Tytuł czasopisma

Przegląd Statystyczny/Statistical Review

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN (do 2017 r.); Główny Urząd Statystyczny (od 2018 r.)

Identyfikator

ISSN 0033-2372

Źródło

Przegląd Statystyczny/Statistical Review; 2017; No 3
×