Szczegóły

Tytuł artykułu

Asystentura rodziny — społeczny i instytucjonalnykontekst zawodu w opinii asystentów rodzin

Tytuł czasopisma

Problemy Polityki Społecznej

Rocznik

2017

Numer

No 38

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identyfikator

ISSN 1640–1808
×