Szczegóły

Tytuł artykułu

Families as a Collective Abuser. A Case of Family ViolenceAgainst Chechen Refugee Women in Poland

Tytuł czasopisma

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Identyfikator

ISSN 0137-303X

Źródło

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny; 2017; No 3
×