Szczegóły

Tytuł artykułu

The Sacred Texts Experiment: Images of Religious Others and Their Rolein Forming Attitudes Towards Accepting Muslim Refugees in Poland

Tytuł czasopisma

Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

Rocznik

2017

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Komitet Badań nad Migracjami PAN

Identyfikator

ISSN 0137-303X
×