Szczegóły

Tytuł artykułu

Antropologia i herstoria (Grażyna Kubica, Maria Czaplicka:płeć, szamanizm, rasa. Biografi a antropologiczna)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2017

Numer

No 2 (341)

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Identyfikator

ISSN 0035-9602

Źródło

Ruch Literacki; 2017; No 2 (341)
×